ผลกระทบของการติดการพนันปัญหาทางการเงินและอารมณ์
ผลของการติดการพนันไม่ง่ายอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์บางส่วนแยกตามหมวดหมู่ แน่นอนว่านักการเงินเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุด แต่ผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญาอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือแม้แต่พิจารณา เจตนารมณ์ของเพจนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือในฐานะผู้เล่นหรือในฐานะคนที่คุณรักของผู้เล่นที่มีปัญหาที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสพติดเกมนี้ให้ดีขึ้นเราหวังว่ามันจะเตรียมคุณได้ดีขึ้นในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ไม่มีกระแสเงินสดสำหรับการดำรงชีวิตและค่าใช้จ่ายประจำวัน อาจส่งผลให้เกิด: การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) โดยการยึดสังหาริมทรัพย์การยึดสังหาริมทรัพย์หรือการบังคับขายพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการคุกคามทางโทรศัพท์จากเจ้าหนี้หรือฉลามเงินกู้ อาจทำให้เกิด: การสูญเสียความมั่นคงทางการเงินความเครียดความกลัวอันตรายทางกายภาพ (ในกรณีของฉลามเงินกู้ที่ไร้ยางอาย) การหมดเงินออมระยะยาว อาจส่งผลให้: การสูญเสีย 401 K (US) / RRSP (แคนาดา) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถเกษียณได้การสูญเสียเงินออมในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยซึ่งนำไปสู่ภาระทางการเงินของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นหรือต่อบุตรโดยตรงหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเครดิตไม่ดี สามารถนำไปสู่: ไม่สามารถรีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านหรือได้รับความต้องการสินเชื่อรถยนต์สำหรับการฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตนำไปสู่ความจำเป็นในการใช้เงินสด (ไม่จำเป็นต้องแย่เสมอไปแม้ว่าบัตรเครดิตมักจะต้องใช้อารมณ์ ผลกระทบของการติดการพนันการสูญเสียความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เกินความไว้วางใจในการจัดการความเครียดทางการเงินและความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสูญเสียระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ของสายการสื่อสารที่เสื่อมโทรมภายในบ้านผลกระทบอื่น ๆ ของการติดการพนันการลดลงหรือการสูญเสียสุขภาพที่ดี หน่วยครอบครัวขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการของเด็กการขาดแบบอย่างในการแต่งงานที่ดีต่อสุขภาพ / ความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับตนเองและลูกความเครียดทางการเงินอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่น mple การเรียกร้องค่าประกันที่ผิดพลาด) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นการจำคุก) ทั่วไปในความเป็นจริงพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คน อย่างที่คุณเห็นผลของเกมที่มีปัญหาสามารถเข้าไปลึกถึงชีวิตของผู้เล่นและครอบครัวได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเสพติดไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่เป็นปัญหาครอบครัว และโปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่สมบูรณ์ ผลกระทบร่วมกันของผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและสรีรวิทยา เป้าหมายของการสนทนานี้ไม่ได้เพื่อทำให้คุณตกใจ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการติดการพนันให้ดีขึ้นจะไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้หากไม่ได้รับการรักษา สุดท้ายนี้แม้ว่าผลกระทบทางการเงินจะไม่เพียง แต่ชัดเจนที่สุด แต่ยังเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด แต่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการฟื้นตัวจากความสูญเสียทางการเงินหรือการทำลายล้างเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะ นี่คือผลกระทบทางอารมณ์ / […]

ผลของการติดการพนันไม่ง่ายอย่างที่บางคนคิด ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์บางส่วนแยกตามหมวดหมู่ แน่นอนว่านักการเงินเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุด แต่ผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญาอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คนทั่วไปรู้หรือแม้แต่พิจารณา เจตนารมณ์ของเพจนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือในฐานะผู้เล่นหรือในฐานะคนที่คุณรักของผู้เล่นที่มีปัญหาที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสพติดเกมนี้ให้ดีขึ้นเราหวังว่ามันจะเตรียมคุณได้ดีขึ้นในการรับมือกับแง่มุมต่างๆของการเสพติดที่ยากลำบากนี้ ไม่มีกระแสเงินสดสำหรับการดำรงชีวิตและค่าใช้จ่ายประจำวัน อาจส่งผลให้เกิด: การสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (เช่นรถยนต์) โดยการยึดสังหาริมทรัพย์การยึดสังหาริมทรัพย์หรือการบังคับขายพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการคุกคามทางโทรศัพท์จากเจ้าหนี้หรือฉลามเงินกู้ อาจทำให้เกิด: การสูญเสียความมั่นคงทางการเงินความเครียดความกลัวอันตรายทางกายภาพ (ในกรณีของฉลามเงินกู้ที่ไร้ยางอาย) การหมดเงินออมระยะยาว อาจส่งผลให้: การสูญเสีย 401 K (US) / RRSP (แคนาดา) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถเกษียณได้การสูญเสียเงินออมในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยซึ่งนำไปสู่ภาระทางการเงินของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นหรือต่อบุตรโดยตรงหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเครดิตไม่ดี สามารถนำไปสู่: ไม่สามารถรีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านหรือได้รับความต้องการสินเชื่อรถยนต์สำหรับการฝากเงินสดจำนวนมากสำหรับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าการยกเลิกบัตรเครดิตนำไปสู่ความจำเป็นในการใช้เงินสด (ไม่จำเป็นต้องแย่เสมอไปแม้ว่าบัตรเครดิตมักจะต้องใช้อารมณ์ ผลกระทบของการติดการพนันการสูญเสียความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เกินความไว้วางใจในการจัดการความเครียดทางการเงินและความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับอนาคตการสูญเสียระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ของสายการสื่อสารที่เสื่อมโทรมภายในบ้านผลกระทบอื่น ๆ ของการติดการพนันการลดลงหรือการสูญเสียสุขภาพที่ดี หน่วยครอบครัวขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการของเด็กการขาดแบบอย่างในการแต่งงานที่ดีต่อสุขภาพ / ความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับตนเองและลูกความเครียดทางการเงินอาจนำไปสู่การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง (เช่น mple การเรียกร้องค่าประกันที่ผิดพลาด) ซึ่งอาจนำไปสู่การจำคุก (เช่นการจำคุก) ทั่วไปในความเป็นจริงพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คน อย่างที่คุณเห็นผลของเกมที่มีปัญหาสามารถเข้าไปลึกถึงชีวิตของผู้เล่นและครอบครัวได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเสพติดไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่เป็นปัญหาครอบครัว และโปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่สมบูรณ์ ผลกระทบร่วมกันของผลกระทบเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและสรีรวิทยา เป้าหมายของการสนทนานี้ไม่ได้เพื่อทำให้คุณตกใจ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการติดการพนันให้ดีขึ้นจะไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้หากไม่ได้รับการรักษา สุดท้ายนี้แม้ว่าผลกระทบทางการเงินจะไม่เพียง แต่ชัดเจนที่สุด แต่ยังเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด แต่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการฟื้นตัวจากความสูญเสียทางการเงินหรือการทำลายล้างเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในการเอาชนะ นี่คือผลกระทบทางอารมณ์ / ทางปัญญาอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่ามากในการแก้ไขในระหว่างกระบวนการบำบัดและโดยปกติจะใช้เวลานานกว่าปัญหาทางการเงินใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งการฟื้นตัวจากปัญหาการติดการพนันในครอบครัวของคุณนั้นมีมากกว่าผลกระทบทางการเงินดังนั้นระวังอย่าให้ความสนใจหรือเพิกเฉยต่อด้านอื่น ๆ เมื่อความเครียดทางการเงินผ่อนคลายลงหรือได้รับการแก้ไขในที่สุด สำหรับคนที่คุณรักของนักเล่นเกมที่มีปัญหาที่แบ่งปันเรื่องราวของคุณความช่วยเหลือสำหรับการพนันแบบบังคับ: สำหรับการกู้คืนผู้เล่นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณความช่วยเหลือสำหรับการติดการพนัน - สำหรับสมาชิกในครอบครัวกลับไปที่ความช่วยเหลือด้วยโฮมเพจ
บ่อน คาสิโน สล็อต คาสิโน ออนไลน์ เกมรอยัล คาสิโน คาสิโน ฟรีเครดิต 2020 เกม คาสิโน ปอยเปต

Leave A Comment